Prístroj Plusoptix S09 dokáže zachytiť očné vady u detí

Plusoptix S09 je binokulárny autorefraktometer (videoretinoskop) určený predovšetkým pre použitie u batoliat a detí.

Prístroj dokáže diagnostikovať očné vady, ktoré majú bez včasnej liečby trvalé následky.

Jeho konštrukcia a funkcia je podobná videokamere. Prístroj pomáha oftalmológom, optometristom a pediatrom pri screeningu amblyopie (tupozrakosti) a refrakčných chýb.

plusoptix2 plusoptix1

Dôležité charakteristiky:

  • Binokulárne meranie – obidve oči sú merané súčasne.
  • Neinvazívne meranie – k meraniu nie je potrebné aplikovať kvapky.
  • Bezkontaktné zameranie – dieťa uvoľnene sedí na kolenách jedného z rodičov a meranie sa vykonáva zo vzdialenosti 1m.
  • Rýchlosť merania – pri dobrej spolupráci rádovo sekundy.
  • Tupozrakosťou trpí asi 6% populácie , percento neskorých záchytov je vysoké.
  • Plusoptix je v celosvetovo uznávaným screeningovým prístrojom .
  • Zvukové a svetelné efekty upútajú detskú pozornosť.
  • Niektoré krajiny už pripravujú povinné preventívne vyšetrenie pomocou prístroja.
  • Vyšetrenie sa dá vykonávať od 6 mesiacov.