Očkovanie

Babyclinic: očkovanieBabyclinic poskytuje očkovanie podľa očkovacieho kalendára, ktorý bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona Č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MZ SR Č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky MZ SR Č. 273/2010 Z. z. ako aj nadštandardné (odporúčané) očkovanie mimo očkovacieho kalendára (ako napríklad proti kliešťovej encefalitíde, žltačke typu A, žltačke typu B, hnisavej meningitíde, rakovine krčku maternice, atď.) podľa želania rodičov.

Očkovací kalendár na rok 2024

Odporúčané očkovania