Chemická analýza moču

Prenosný prístroj na chemickú analýzu močuPrenosný prístroj na chemickú analýzu moču

Analýza moču je súčasťou liečebno-diagnostických metód používaných v klinických laboratóriách na odhalenie rôznych chorôb.

Najpoužívanejším testom na analýzu moču sú močové testovacie prúžky. Tento mikrochemický systém je dostupný už veľa rokov a umožňuje kvalitatívnu a semi-kvantitatívnu analýzu moču do jednej minúty. Výsledok sa získa tak, že sa farebná zmena každého políčka testovacieho prúžku porovnáva s definovanou farebnou škálou. Určitým rizikom však zostáva individuálny prístup každého užívateľa alebo rozdielne svetelné podmienky, ktoré v konečnom dôsledku môžu zapríčiniť zlé vyhodnotenie výsledkov.

Prístroj na chemickú analýzu moču (reader na močové testovacie prúžky) je zariadenie špeciálne navrhnuté na zvýšenie správnosti a bezpečnosti evaluácie močových testovacích prúžkov a to použitím svetla a fotometra za účelom detekcie farebných zmien na testovacích prúžkoch. Prístroj má dátovú pamäť a funkciu automatického spracovania údajov z výsledkov.

Základom pre dobrú močovú analýzu sú kvalitné testovanie prúžky. Tieto majú oddelené samostatné políčka pre každý testovaný parameter. Každé políčko obsahuje určité reagencie, ktoré pri styku s testovaným parametrom vyvolávajú farebné zmeny, a to podľa koncentrácie testovaného parametra v moči.

HandUReader používa výhradne LabStrip U11 Plus močové multi-prúžky.